U-12 Moduł 8 - Sesja 1

Taktyka
Technika
Motoryka
Psychika
Kategoria wiekowa: 8-13

90 (min)
Technika: Doskonalenie przyjęcia kierunkowego i podania otwierającego
Taktyka: Finalizacja - doskonalenie ataku szybkiego
Psychika: Koncentracja, decyzyjność
Motoryka: Rozwój ogólny

Aktywizacja - Rondo


15 (min)
Organizacja:
Kwadrat o boku 10m
Przebieg:

Gra na utrzymanie 5v2 (4 zawodników ofensywnych na obwodzie i 1 w środku). Zawodnicy na obwodzie grają na minimum 2 kontakty, środkowy na maksymalnie 1 kontakt. Zawodnicy defensywni nie mogą wyjść ze środka kwadratu, starając się tylko przecinać linie podania.

Zmiana zawodników:

 • Wymiana podania pomiędzy środkowymi – do defensywy wchodzi dwóch ostatnich zawodników zaangażowanych w akcje,
 • Wyprowadzenie piłki poza kwadrat – do defensywy wchodzi zawodnik, którego minął zawodnik defensywny,
 • Zagranie piłki poza kwadrat – do defensywy wchodzi ostatni zawodnik, który popełnił błąd.
Uwagi:
Zwracamy uwagę na właściwe ustawienie w pozycji otwartej i przyjęcie kierunkowe nogą dalszą. 3 serie po 4 minuty. Serie przeplatamy rozciąganiem dynamicznym i żonglerką zadaniową.
Punkty kluczowe:
 • Mobilność
 • Dokładność
 • Percepcja
 • Utrzymanie się przy piłce
 • Szybki pressing po stracie piłki
 • Pozycja otwarta
 • Dokładność podań i przyjęć piłki
 • Odpowiednie ustawienie w ofensywie i defensywie

Aktywizacja - Żonglerka zadaniowa


3 (min)
Organizacja:
Kwadrat o boku 20 m.
Przebieg:

Zawodnicy żonglują piłkę w wyznaczonej konfiguracji:

- 2x prawa stopa, 2x prawe udo – 2x lewa stopa, 2x lewe udo

- Prawa stopa - prawe udo - głowa , lewa stopa - lewe udo - głowa

- Prawa stopa - lewa stopa - głowa - prawe udo - lewe udo

- Prawa stopa - prawe udo - prawa stopa - lewa stopa - lewe udo - lewa stopa

Każde uderzenie powyżej głowy.

Uwagi:
Ćwiczenie wykonujemy w przerwie między rondami. Zwracamy uwagę żeby piłka odbijana była stopą na wysokość głowy. 

Aktywizacja - Rozciąganie dynamiczne


3 (min)
Organizacja:
Kwadrat o boku 20 m. Ustawienie wg schematu.
Przebieg:
Wybrane elementy dynamicznych ćwiczeń rozciągających.

Aktywizacja - Ball Control


6 (min)
Organizacja:
Kwadrat o boku 20 m. Ustawienie wg schematu. 4 piłki
Przebieg:

Ćwiczenie przebiega wg następującego schematu:

 1. Prowadzenie piłki/wskazany element Ball Control w ruchu,
 2. Wykonanie przed pachołkiem zwodu Side Step 
 3. Podanie po przekątnej
 4. Przyjęcie kierunkowe i wprowadzenie piłki. 
Modyfikacje:

Prowadzenie piłki:

- Inside - Outside PN

- Inside - Outside LN

- Inside - Outside PLN

Zmiana kierunku:

- Double Side Step

Uwagi:
Ćwiczenie jest wykonywane równocześnie przez 4 rzędy. Wykonujemy je w dwóch seriach prawą i lewą nogą (po 3' zmiana strony). Zwracamy uwagę na pierwszy kontakt przy przyjęciu kierunkowym. 
Punkty kluczowe:
 • Dynamika
 • Dokładność i jakość wykonania
 • Odpowiednia siła i kierunek podania
 • Pozycja otwarta do przyjęcia kierunkowego

Aktywizacja - Ball Control 1


6 (min)
Organizacja:
Kwadrat o boku 20 m. Ustawienie wg schematu. Zawodnicy podzieleni na grupy. 4 piłki. 
Przebieg:
Na sygnał trenera zawodnicy z piłkami podają ją do (stojących przy pachołkach) partnerów, którzy przyjmują kierunkowo piłkę i podają ją na kolejny wierzchołek. Po każdym podaniu zawodnik podający przebiega za piłką. Zadaniem zawodników jest jak najszybciej wymienić 20 podań. Wygrywa grupa, która jako pierwsza prawidłowo wykona zadanie. 
Uwagi:
Ćwiczenie wykonujemy w 4 seriach, prawą i lewą nogą. 
Punkty kluczowe:

- Dokładność

- Komunikacja

- Odpowiednia siła podań

- Pozycja otwarta

- Percepcja

- Widzenie peryferyczne

Skills Box 1


8 (min)
Organizacja:
Kwadrat o boku 20 m. Ustawienie wg schematu. Podział zawodników na 4 rzędy, 2 piłki. 
Przebieg:

Ćwiczenie odbywa się wg schematu:

1. Prowadzenie piłki

2. Wykonanie przed pachołkiem zwodu Side Step 

3. Podanie i przebiegnięcie na koniec kolejnego rzędu.

4. Przyjęcie kierunkowe i wprowadzenie piłki. 

Modyfikacje:
Zawodnicy wykonują zwód Double Side Step.
Uwagi:
Ćwiczenie wykonujemy na prawą i lewą nogę. 
Punkty kluczowe:
 • Dokładność
 • Odpowiednia dynamika wykonania elementów Side Step/Double Side Step
 • Podanie do nogi kierunkowej
 • Odpowiednia pozycja przed przyjęciem piłki

Skills Box 2


8 (min)
Organizacja:
Kwadrat o boku 20 m. Cztery bramki. Podział zawodników na 2 zespoły. Ustawienie wg schematu. 
Przebieg:

Rywalizacja drużynowa. Na sygnał prowadzącego (bodziec wzrokowy) pierwsi zawodnicy:

1. Prowadzą piłkę w kierunku pachołka.

2. Przed pachołkiem wykonują element Side Step.

3. Oddają strzał do bramki.

4. Po strzale startują w kierunku bocznego znacznika.

W akcji zawodnik może zdobyć 3 punkty: 2 pkt zdobywa zawodnik, który jako pierwszy trafi do bramki, 1 pkt zdobywa zawodnik, który pierwszy dobiegnie do zewnętrznego znacznika. 

Modyfikacje:
Zawodnicy wykonują przed pachołkiem element Double Side Step. 
Uwagi:
Ćwiczenie wykonujemy prawą i lewą nogą.
Punkty kluczowe:
 • Dokładność wykonania ćwiczenia
 • Skuteczność finalizacji akcji
 • Szybka reakcja po uderzeniu
 • Prawidłowe wykonanie elementów Side Step/Double Side Step

Skills Box 3


8 (min)
Organizacja:

Kwadrat o boku 20 m. Cztery bramki. Strefa strzału 4 m. Podział na 2 drużyny. Ustawienie wg schematu.Przebieg:
Gra 1v1. Zawodnicy przed grą 1v1 obiegają bramki. Piłki wprowadza trener. Bramkę można zdobyć po minięciu strefy strzału. 
Uwagi:

Sygnałem startu dla zawodników jest uniesienie przez trenera znacznika. Za celowe i skuteczne wykorzystanie zwodu Side Step/Double Side Step przed zdobyciem bramki liczona jest ona podwójnie.

Punkty kluczowe:
 • Wykorzystanie elementu Side Step/Double Side Step
 • Decyzyjność
 • Dynamika gry

Skills Box 4


8 (min)
Organizacja:
Kwadrat o boku 20 m. Podział zawodników na 2 zespoły. Ustawienie wg schematu. 
Przebieg:

Zawodnicy wymieniają podania według schematu:

1. Zawodnik A wprowadza piłkę i podaje ją do zawodnika B, biegnąc za podaniem.

2. Zawodnik B przyjmuje kierunkowo piłkę za pachołkiem i wymienia podania z wybiegającym zawodnikiem A, który zostaje na jego miejscu.

3. Zawodnik B podaje piłkę do zawodnika C i biegnie na jego miejsce.

4. Zawodnik C przyjmuje kierunkowo piłkę i rozpoczyna cykl podań od nowa.

Modyfikacje:

Zawodnik A po podaniu piłki do gracza B podaje głośno komunikat (czas/plecy): 

1. Gdy podający krzyknie "czas", zawodnik B przyjmuje kierunkowo piłkę za pachołkiem (i kontynuuje ćwiczenie jak wyżej).

2. Gdy podający krzyknie "plecy", zawodnik B bez przyjęcia odgrywa piłkę do gracza A i następuje wymiana podań bez przyjęcia między pachołkami (i kontynuacja jak wyżej).

Uwagi:
Zwracamy uwagę na koncentrację i komunikację między zawodnikami. Ćwiczenie wykonujemy prawą i lewą nogą.
Punkty kluczowe:
 • Dokładność wykonania ćwiczenia
 • Jakość podań i przyjęć piłki
 • Szybka reakcja po komunikacie i podaniu
 • Ustawienie w pozycji otwartej
 • Mobilność i dynamiczne wybiegnięcie do podania

SSG


25 (min)
Organizacja:
Kwadrat o wymiarach 20 m. Cztery bramki. Strefa strzału 4 m przed bramkami. Podział zawodników na 2 zespoły. Ustawienie wg schematu. 
Przebieg:

Gry w przewagach 2v1. Zawodnicy w przewadze, aby zdobyć bramkę muszą wykonać podanie otwierające do strefy strzału. Zawodnik grający w osłabieniu po może zdobyć bramkę po minięciu środka boiska.

Założenia gry:

- Wykorzystanie przewagi w ataku szybkim

- Odpowiednie ustawienie w defensywie i ofensywie

- Doskonalenie podania otwierającego

Modyfikacje:
Zawodnicy grają w przewadze 3v2.
Uwagi:
Sygnałem startu dla zawodników jest podanie piłki od trenera. W tym momencie zawodnik defensywny obiega bramkę i dopiero wtedy stara się odebrać piłkę. Zwracamy uwagę na symetrię pracy (obiegnięcie prawej i lewej bramki) oraz koncentrację i komunikację między zawodnikami oraz decyzyjność graczy będących w przewadze. Trener decyduje o zmianach założeń w zespołach.
Punkty kluczowe:

- Percepcja

- Pozycja otwarta zawodników

- Decyzyjność 

- Dynamika

- Czucie piłki

- Dokładność