Skills Box 1v1

Taktyka
Technika
Motoryka
Psychika
Kategoria wiekowa: 8-13

12 (min)
Technika: Gra 1v1, zwody
Taktyka: Gra 1v1, Transfer
Psychika: Koncentracja, decyzyjność
Motoryka: Szybkość reakcji, percepcja

Skills Box 1


12 (min)
Organizacja:
Boisko o wymiarach 20x20m. W środku kwadrat o boku 5m. 4 bramki w 2 kolorach (czerwone i niebieskie). Trener trzymający w rękach znaczniki w kolorze niebieskim i czerwonym.
Przebieg:

Rywalizacja drużynowa. Ćwiczenie odbywa się wg schematu:

1. Uniesienie dowolnego znacznika jest sygnałem startu dla zawodników (1) (bodziec wzrokowy - dążenie do wysokiego poziomu koncentracji uwagi i percepcji)

2. Uniesienie znacznika w kolorze niebieskim bądź czerwonym (2)

3. Skan przestrzeni przez zawodnika - podjęcie decyzji (percepcja decyzyjna) (3)

4. Wskazany zwód w wyznaczonej strefie w kierunku określonej bramki (4).

5. Strzał na bramkę (5).

6. Start do przeciwległej tyczki (6) (szybkość faz przejściowych). 

W akcji zawodnik może zdobyć 2 punkty:

- szybszy, celny strzał do bramki,

- wygranie rywalizacji biegowej.

Modyfikacje:
Możliwość inwersji
Punkty kluczowe:

- Percepcja decyzyjna

- Szybkość reagowania na bodźce

- Jakość i dynamika wykonania elementów technicznych

- Szybkość faz przejściowych