WSPÓŁPRACA Z UNIWERSYTETEM RZESZOWSKIM NABIERA TEMPA


News
17/01/2020 15:11

Współpraca z Katedrą Nauk o Człowieku z Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego nabiera temp.

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa z Kierownikiem Katedry Nauk o Człowieku dr inż. Krzysztofem Przednowkiem a współtwórcą #FootballLab Mariuszem Paszkowskim

Dzięki współpracy już wkrótce zawodnicy z programu Football Lab Future zostaną objęci specjalistycznymi i nowoczesnymi badaniami diagnostycznymi wykonywanymi w Katedrze Nauk o Człowieku.

Pierwszym etapem współpracy będzie natomiast przeprowadzenie badań podczas obozów #SkillsBoxCamp dotyczących określenia poziomu wybranych wskaźników sprawności psychomotorycznej wśród dzieci i młodzieży trenującej piłkę nożną. Ocenie poddane zostaną parametry czasu reakcji, czasu motoryki oraz parametry określające koordynacje wzrokowo-ruchową. Pomiar zdolności psychomotorycznych przeprowadzony zostanie z wykorzystaniem kompleksowego testu.

POZNAJ Football Lab

Szkolenia Football Lab
Szkolenia dla trenerów piłki nożnej mające na celu zapoznanie uczestników z podstawami systemu szkolenia Football Lab. Po ukończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzyma certyfikat. Szkolenie będzie podzielone na następujące bloki tematyczne:
Taktyka
Technika
Motoryka
Psychika
Zobacz szkolenia
Obozy Fotball Lab
Organizujemy obozy dla zawodników i zawodniczek w wieku 6-16 lat w wersji stacjonarnej i dochodzeniowej. Podczas każdego obozu realizujemy program FOOTBALL LAB ELITE CAMP, który kompleksowo rozwija zawodników w czterech najistotniejszych obszarach:
Taktyka
Technika
Motoryka
Psychika
Zobacz obozy
Akademia techniki Skillsbox
Akademia Techniki SKILLS BOX to unikalny i nowoczesny projekt, który ma na celu kompleksowe przygotowanie techniczne zawodników do gry na najwyższym poziomie. Naszym celem jest wypracowanie u zawodników perfekcyjnej techniki, którą są w stanie wykorzystać w warunkach meczowych, pod presją czasu, przeciwnika czy narastającego zmęczenia. Trening zbliżony jest do warunków meczowych, dzięki czemu edukacja następuje w sposób naturalny, a zawodnik z łatwością wykorzystuje poznane elementy podczas meczu. Zobacz więcej
Konspekty treningowe
Zobacz filmy Football Lab