UTALENTOWANY ZAWODNIK = UTALENTOWANY TRENER


Trener jest kluczową postacią na przestrzeni całej kariery zawodnika. Bywa nazywany szkoleniowcem, ponieważ odpowiada za nauczanie i rozwój konkretnych umiejętności sportowca, które pozwolą mu realizować wyznaczone cele.Trener to lider, który zaszczepia w innych pasję, wiarę, poczucie misji i optymizmu.
Trening mentalny
21/09/2018 08:54

Kiedy dziecko zaczyna uprawiać sport, trener często staje się jedną z ważniejszych osób w jego życiu. Odgrywa w życiu dziecka dużo ważniejszą rolę, niż mu się wydaje. 


KIM JEST TRENER DLA ZAWODNIKA


Trener jest kluczową postacią na przestrzeni całej kariery zawodnika. Bywa nazywany szkoleniowcem, ponieważ odpowiada za nauczanie i rozwój konkretnych umiejętności sportowca, które pozwolą mu realizować wyznaczone cele. To jednak tylko drobny wycinek tego, jak wiele znaczy trener i jak wyraźnie wpływa na zawodnika, szczególnie w młodym wieku. Kształtuje go w wielu obszarach, wbrew pozorom nie tylko w sporcie.


Trener to lider, który zaszczepia w innych pasję, wiarę, poczucie misji i optymizmu. To ważne, aby trener miał tego świadomość i dbał o to, aby pełnić swoją rolę jak najlepiej. Powinien poszerzać swoje kompetencje merytoryczne, ale też dbać o własną równowagę emocjonalną i rozwijać umiejętności społeczne. 


CECHY TOP TRENERA 


Choć na przestrzeni lat, w miarę rozwijania się kariery sportowej zawodnika, rola trenera nieco się zmienia, nadal najważniejsza jest relacja i akceptacja, która płynie z jego strony. Potwierdzają to badania. Psychologowie sportu wyróżniają kilka najważniejszych cech trenerów, które pozytywnie wpływają na młodych zawodników i które ceni młodzież. Takie postawy zapobiegają przedwczesnej rezygnacji z uprawiania sportu, sprzyjają wzrostowi motywacji, chęci do pracy i satysfakcji odczuwanej w związku podejmowaniem aktywności fizycznej. 


Oto 5 pożądanych kompetencji dobrego trenera:


  1. Nawiązuje, utrzymuje relację i rozwiązuje konflikty dla tworzenia właściwej atmosfery pracy z zawodnikiem czy zespołem sportowym
  2. Tłumaczy i wyjaśnia, dobiera i prezentuje swoje argumenty tak aby podtrzymać motywację u zawodników
  3. Komunikuje się w sposób przejrzysty, bo dobra komunikacja wspiera pewność siebie u zawodników (a jak są pewni siebie to juz wygrywają w głowie) 
  4. Wie jak konstruktywnie przekazać informację zwrotną pozytywną jak i negatywną tzw. feedback – negatywny feedback może wzmacniać zawodnika w dążeniu do celu lub odwrotnie, może spowodować zniechęcenie do wysiłku
  5. Kontroluje własne emocje (aby nie obciążać swoimi nerwami zawodnika)


A więc każda praca zespołu czy indywidualnego zawodnika z trenerem, zaczyna się od pracy własnej trenera nad sobą. Trener jako lider ma za zadanie pomnażać potencjał fizyczny i psychiczny zawodnika oraz pomóc mu maksymalnie zaangażować się w proces treningu. Trener oddziaływuje na zawodnika nie tylko poprzez zaplanowane przez siebie działania, a także całą swoją osobowością. Dla każdego trenera kluczowa będzie samoświadomość uwarunkowań osobowościowych, mocnych i słabych stron oraz ciągłe poszerzanie rozwoju personalnego. 


MOWA WEWNETRZNA VS. ZACHOWANIE TRENERA 


Zachowanie trenera podczas zajęć sportowych bezpośrednio wpływa na sposób, w jaki młodzi zawodnicy rozmawiają sami ze sobą (jest to tzw. mowa wewnętrzna). Negatywne wsparcie ze strony trenera (np. brak wystarczającego zainteresowania) jednoznacznie wiąże się z negatywną mową wewnętrzną zawodników np. myślami typu: 

"przegram", "chcę się wycofać", "jestem zmęczony".

Z kolei jeśli trener wspiera podopiecznych i skupia się na pozytywnych aspektach ich działania, np. dawał im do zrozumienia, że są w stanie poprawnie wykonać ćwiczenie, młodzi sportowcy częściej mają pozytywne myśli, takie jak: 

"wierzę w siebie", "dam z siebie wszystko", "koncentruję się na tym, co mam do wykonania". 

Pozytywna mowa wewnętrzna i odczuwana radość z trenowanej dyscypliny sportu zwiększa z kolei szansę, że młodzi będą kontynuować karierę sportową również w późniejszym wieku. Każdego dnia trener przekazuje swojej drużynie własne nastroje. Przekazuje albo pozytywną albo negatywną energię, pasje lub apatię, poczucie misji lub obojętność.Kultura jaką wyznaje trener kształtuje wyraźne oczekiwania i postawy. Oczekiwania i postawy napędzają zachowania. Zachowania przeradzają się w nawyki, a nawyki kreują przyszłość. Jeśli trener dobrze zarządza sobą: swoimi myślami, emocjami, komunikacją i zachowaniem oraz gdy jest pozytywny, skupiony i pełny energii pomaga zawodnikom osiągnąć ten sam stan wprowadzając drużynę na wyższy poziom mistrzowskiego wykonania.  Joanna Balicka 

Psycholog Sportu, Instruktor, Trener Rozwoju, ukończyła staż szkoleniowy MFC 2018 

iCHANGE by Joanna BalickaPOZNAJ Football Lab

Szkolenia Football Lab
Szkolenia dla trenerów piłki nożnej mające na celu zapoznanie uczestników z podstawami systemu szkolenia Football Lab. Po ukończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzyma certyfikat. Szkolenie będzie podzielone na następujące bloki tematyczne:
Taktyka
Technika
Motoryka
Psychika
Zobacz szkolenia
Obozy Fotball Lab
Organizujemy obozy dla zawodników i zawodniczek w wieku 6-16 lat w wersji stacjonarnej i dochodzeniowej. Podczas każdego obozu realizujemy program FOOTBALL LAB ELITE CAMP, który kompleksowo rozwija zawodników w czterech najistotniejszych obszarach:
Taktyka
Technika
Motoryka
Psychika
Zobacz obozy
Akademia techniki Skillsbox
Akademia Techniki SKILLS BOX to unikalny i nowoczesny projekt, który ma na celu kompleksowe przygotowanie techniczne zawodników do gry na najwyższym poziomie. Naszym celem jest wypracowanie u zawodników perfekcyjnej techniki, którą są w stanie wykorzystać w warunkach meczowych, pod presją czasu, przeciwnika czy narastającego zmęczenia. Trening zbliżony jest do warunków meczowych, dzięki czemu edukacja następuje w sposób naturalny, a zawodnik z łatwością wykorzystuje poznane elementy podczas meczu. Zobacz więcej
Konspekty treningowe
Zobacz filmy Football Lab