Uważaj co do siebie mówisz, bo może się okazać, że tego słuchasz

Uważaj co do siebie mówisz, bo może się okazać, że tego słuchasz czyli kilka ważnych wskazówek związanych z tworzeniem dialogu wewnętrznego

Zawodnik podczas meczu komunikuje się również sam ze sobą poprzez tak zwany dialog wewnętrzny. Myśli przechodzące przez głowę zawodnika to na ogół nic innego jak zapamiętane komunikaty z treningów, trenera, kolegów czy rodziców. Często sposób myślenia bezpośrednio przekłada się na sposób działania i między innymi dlatego warto zwrócić uwagę nie tylko na to, co mówimy, ale i jak mówimy. Podczas treningu, a tym bardziej podczas meczu, gdy pojawia się wiele emocji jedno niewłaściwie wypowiedziane słowo albo nawet jeden gest potrafi zburzyć efekty wielomiesięcznej pracy. Działa to jednak również w drugą stronę – odpowiednio zbudowana relacja między trenerem a zawodnikiem może spowodować, że prosty komunikat rozładuje napięcie lub zmobilizuje zawodnika do maksymalnego wysiłku. W niektórych przypadkach można nawet powiedzieć, że trener i zawodnik rozumieją się bez słów.

Podkreśla to również znaczenie tak zwanej komunikacji niewerbalnej.

Czy tego chcemy, czy nie wiele komunikatów przekazujemy również swoimi gestami oraz mową ciała. Młodzi ludzie potrafią bardzo dobrze wyczuwać nastroje dorosłych i świetnie umieją ocenić kiedy jesteśmy zdenerwowani, smutni lub rozczarowani. Wielu trenerów traci wiarygodność w oczach swoich podopiecznych w sytuacjach, gdy ich komunikaty werbalne i niewerbalne nie są spójne. Kiedy np.; krzyczymy do zawodnika żeby się opanował czy uspokoił a sami jesteśmy w napięciu.

Na co zatem warto szczególnie zwrócić uwagę?

-staraj się używać pozytywnej komunikacji

-używaj prostych komunikatów

-wzmacniaj podejmowanie decyzji

-staraj się rozmawiać o błędach bez zbędnych emocji

-buduj świadomość poprzez pokazanie zależności między sposobem myślenia a sposobem działania.

Paweł Habrat – psycholog sportu